Top
Henk Spaan

Spaan

Henk SpaanHenk Spaan, journalist en columnist van het Parool, is iemand die ik al jaren op de voet volg. Ik lees zijn columns iedere dag met belangstelling en omdat heel veel Ajacieden het Parool niet kunnen kopen en zijn stukken niet online geplaats worden fungeer ik vandaag een keer als doorgeefluik.

Sinds het ‘gedoe’ rond Cruijff wist Spaan al met een aantal opmerkelijke feiten te komen die achteraf allemaal waar bleken te zijn. Zo kende hij de personen in de adviesraad die door Johan Cruijff aan Marco van Basten werd opgedrongen toen laatstgenoemde als Directeur werd voorgedragen. Tscheu la Ling, Maarten Fontein en Jaap de Groot zouden hier deel van uitmaken. Bizar nieuws, dat door laatstgenoemde direct werd gebagatelliseerd. Volgens mij reageerde De Groot zelfs met een opmerking dat Spaan bij het kijken naar damesvoetbal waarschijnlijk een bal op z’n hoofd had gekregen… Ook werd Henk Spaan verweten dat onderzoeksjournalistiek toch een hele andere tak van sport zou zijn.

Maar later bleken de namen toch echt te kloppen en volg ik Henk Spaan op de voet. Zijn dagelijkse column in het Parool geeft wel vaker inzichten die ik in geen andere krant teruglees. Vorige week wist hij al melding te maken van de nieuwe kandidaten voor de Raad van Commissarissen van Ajax, hoewel hij hier een klein voorbehoud maakte omdat hij Theo van Duivenbode niet te spreken kreeg en de namen dus niet bevestigd kreeg.

De namen in kwestie zijn voorzitter Leo van Wijk, Theo van Duivenbode, Ruud Suurendonk, hockeyman Jons Hensel en Maarten Fontein. En die laatste schijnt nu het onderwerp van het zoveelste conflict bij Ajax te zijn. In z’n column van vandaag schrijft Spaan dat er zondag een gesprek is geweest tussen de voorzitter van de bestuursraad van Ajax, Henrichs, en Ten Have en Olfers namens de huidige RvC. Henny Henrichs zou in dat gesprek gedreigd hebben met een verzoek bij de Ondernemingskamer tot het schorsen van de RvC. De column van Cruijff op maandag deed vervolgens de deur dicht voor Ten Have en Römer. Zij stapten per direct op. Het verzoek tot schorsing is inmiddels gedaan, maar het is nog onzeker of de Ondernemingskamer genoeg technisch juridische gronden zal weten te vinden om de huidige RvC te schorsen en nieuwe commissarissen aan te wijzen. Als dat niet gebeurd dan hebben de drie overgebleven leden de macht in handen.

Daarnaast, zo schrijft Spaan, dreigt of is er een conflict tussen Cruijff en Henrichs over de kandidatuur van Maarten Fontein als commissaris. Fontein ligt gevoelig en wordt door Henrichs als onacceptabel gezien. Bij andere geledingen binnen Ajax wordt het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering overwogen om Henrichs, die als bijnaam Hippo heeft, eens stevig aan de tand te voelen wegens het niet nakomen van beloftes…

Never a dull moment with Ajax, zullen we maar zeggen…

Reageer

reacties