skip to Main Content
Water In Huis

Water in huis

Water in huisToen ik laatst een greep deed in de brievenbus zag ik tussen alle rekeningen, onbestemd reclamemateriaal en enkele wél relevante poststukken een opmerkelijke envelop zitten, afkomstig van de TU Delft en gericht aan de bewoners van mijn Amsterdamse woning. Dat kon geen uitnodiging voor de zoveelste loterij zijn, of een rekening, aanmaning en al helemaal geen verzoek om ooit geleende bibliotheekboeken terug te sturen, dus een beetje benieuwd maakte ik de envelop open en begon met lezen.

Het bleek een uitnodiging te zijn voor een enquête over regenwater, waarbij er werd gerefereerd aan de steeds groeiende hoeveelheid regenwater en met name de wolkbreuk van 28 juli 2014. TWEE-DUIZEND-VEERTIEN! Dat is bijna twee jaar geleden en ik moest echt even mijn geheugen pijnigen om er achter te komen wat er toen ook al weer gebeurde, mijn vriendin bracht uitkomst en wist me te herinneren aan een regenbui in Amsterdam die nogal heftig was waardoor er mensen op luchtbedden in de straten dreven. Wij waren er niet bij, want zaten toen hoog en droog in de Zweedse zon en moesten besmuikt lachen om zoveel leed terwijl wij vakantie vierden.

Maar goed, het was blijkbaar zo heftig dat die Delfstse Nerdfabriek er alsnog een enquête aan wil wijden, want ‘uit eerdere studies was gebleken dat in onze buurt in het verleden ernstige wateroverlast is opgetreden’. Dit deel van Amsterdam West is blijkbaar het Goeree-Overflakkee van de stad en de knappe koppen hebben dus besloten om in actie te komen. Er is een heus actieprogramma op touw gezet onder de naam Amsterdam Rainproof en op de website www.waterinhuis.nl kun je dus een enquête invullen waarvan de resultaten ‘op groepsniveau worden gepresenteerd en nooit herleidbaar zijn tot personen’.

Wolkbreuk Amsterdam 2014Met stijgende verbazing las ik de brief nog een keer door, kneep me in m’n armen en vroeg me af de satirische website De Speld nu ook via persoonlijk brieven ons op het verkeerde been wil zetten. Vervolgens keek ik nog een keer naar de datum boven de brief, maar 15 april is wél heel vroeg voor een 1 aprilgrap dus dat kon het ook niet zijn. Ik ben totaal flabbergasted, want dit moet wel serieus zijn. Dit is echt serieus.

Maar waarom ik? Het adres staat er echt en het klopt, huisnummer 140-3. Dat is dus nummer 140 DRIE HOOG! Nou geloof ik best dat het toen flink gegoten heeft, maar dat het waterpeil die ochtend ruim twintig meter is gestegen en aan de onderkant van mijn keukenkastjes op de derde verdieping klotste, dat heb ik nooit geweten.

Volgende keer als we in Zweden zijn zal ik eens langsgaan op het hoofdkantoor van IKEA en vragen of ze een zelfbouw-versie van de Ark van Noach op de markt willen brengen. En mocht de TU nog een prestigieus project willen uitvoeren, iets anders dan die saaie zelfbouwauto’s die meerijden in een of andere vage race op zonne-energie aan de andere kant van de aardbol, dan raad ik ze aan om subsidie te vragen om in Amsterdam direct met het project Mokum-Deltawerken van start te gaan. Compleet met een Neeltje Jans werkeiland naast de Centrale Markthallen, de drooglegging van de Sloterplas en een Kostverlorenvaartkering bij de Wiegbrug.

Een enquête is niet genoeg, er moet nu actie komen, Amsterdam West verzuipt!

Back To Top